Horní Maršov - Projekty

Revitalizace bytových domů č.p. 39,188,189

Představení a základní informace projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Revitalizace bytových domů č.p. 188,189 v Horním Maršově - 117D03H000043 EIS CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001785

Revitalizace bytového domu č. p. 39 v Horním Maršově          - 117D03H000101 EIS CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001784

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_098
Název výzvy: 37. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II - SC 2.5


Název projektu CZ: Revitalizace bytových domů č. p. 188, 189 v Horním Maršově
Anotace projektu:
Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti dvou bytových domů a zvýšení životní úrovně
obyvatel domů snížením nákladů na bydlení. Celková revitalizace zároveň povede ke zvýšení
komfortu bydlení obyvatel domů.Cíle bude dosaženo zlepšením tepelně-technických parametrů
stavebních konstrukcí tvořících obálku budov - zateplení obvodového pláště, zateplení a revitalizace
balkonů a lodžií, dokončení výměny okenních a dveřních výplní.

Předpokládané datum ukončení: 30.9.2017

Název projektu CZ: Revitalizace bytového domu č. p. 39 v Horním Maršově
Název projektu EN: Revitalization of the residential building No. 39 in Horni Marsov
Anotace projektu:
Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu a zvýšení životní úrovně
obyvatel domu snížením nákladů na bydlení. Celková revitalizace zároveň povede ke zvýšení
komfortu bydlení obyvatel domu.Cíle bude dosaženo zlepšením tepelně-technických parametrů
stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy - zateplení obvodového pláště, zateplení a revitalizace
balkonů a lodžií, dokončení výměny okenních a dveřních výplní.
Předpokládané datum ukončení: 30.9.2018

Dokumentace

název dokumentupřidáno

Tisková verze žádosti 7C0FpP-0001 (1).pdf
[ tiskova-verze-zadosti-7c0fpp-0001-1.pdf ] [PDF, 161 kB]

17.05.2017

Tisková verze žádosti 7BG2tP-0001.pdf
[ tiskova-verze-zadosti-7bg2tp-0001.pdf ] [PDF, 164 kB]

17.05.2017

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.p. 39.pdf
[ registrace-akce-a-rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace-c-p-39.pdf ] [PDF, 78 kB]

17.05.2017

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.p. 188_189.pdf
[ registrace-akce-a-rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace-c-p-188_189.pdf ] [PDF, 83 kB]

17.05.2017