Horní Maršov - Projekty

Oprava místní komunikace- ulice Josefa Tippelta

Představení a základní informace projektu

Ministerstvo životního prostředí ČR - 5.5. Podpora obcí v národních parcích.

Jedná se o hlavní přístupovou komunikaci do oblasti Světlé hory sloužící potřebám obyvatel i Správy KRNAP. Po komunikaci jsou vedeny páteřní běžecká trasa Krkonošské magistrály a cyklotrasa 1B. Boční větev komunikace slouží jako hojně využívaná propojka z centra obce na lesní stezku vedoucí k chodníku „Honzův potok“ a „Aichelburg trail“.

Celá akce má za cíl pomístně ošetřit podloží a nahradit povrch komunikace, který je ve spádnici pro cyklisty již místy nebezpečný a ve větvi B zlepšit pěší průchodnost díky odvodnění do místní vodoteče. Akce by byla prováděna v režimu oprav, jak vyplývá z vyjádření stavebního úřadu.

CELKOVÉ NÁKLADY :             987 518 Kč včetně DPH

Z TOHO  DOTACE MŽP ČR :    697 513 Kč  

Dokumentace

název dokumentupřidáno

PD Tippeltova.zip
[ pd-tippeltova.zip ] [ZIP, 3.89 MB]

29.06.2020

Rozhodnutí ministra Tippeltova RM - 5.5.A Horní Maršov.pdf
[ rozhodnuti-ministra-tippeltova-rm-5-5-a-horni-marsov.pdf ] [PDF, 270 kB]

29.06.2020

_Smlouva č. 1190800038 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky_.PDF
[ _smlouva-c-1190800038-o-poskytnuti-podpory-ze-statniho-fondu.pdf ] [PDF, 463 kB]

12.10.2021

Předání staveniště_převzetí díla.pdf
[ predani-staveniste_prevzeti-dila.pdf ] [PDF, 630 kB]

19.01.2023

ZVA podání.jpg
[ zva-podani.jpg ] [JPG, 39 kB]

19.01.2023