Horní Maršov - Projekty

SARA - Jižní část - sadové úpravy.

Představení a základní informace projektu

Předmětem projektu s názvem „Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“ v Horním Maršově je úprava a obnova veřejného prostranství, konkrétně jde o provedení terénních úprav, vybudování drobné architektury (dřevěný had, zvlněné lelkovadlo, vytvoření areálové komunikace, přidání prvků mobiliáře a sadové úpravy (založení trávníku a výsadba dřevin).

Podpora obcí v národních parcích - 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti Celkovobcí

Cílem projektu s názvem „Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy v Horním Maršově je vytvoření nové mlatové plochy, modelace terénu, výsadba dřevin a doplnění mobiliáře. Mlatová plocha je navržena podél okraje hlavní přístupové cesty a bude opatřena atypickým prvkem - dřevěným hadem, který bude sloužit k posezení, odpočinku i hře. Další architektonický prvek s podobnou funkcí - zvlněné lelkovadlo - se umístí při vstupu ke sportovišti. Stávající velká travnatá plocha se zachová, prostor zůstane otevřený a pohledově propojený s lesy na východě. V rovinatém terénu se vytvoří tři nižší muldy. Pro jejich modelaci se použije výkopek ze stavby sportoviště a tribuny. Mlatová cesta podél aleje na západní hranici pozemku se v menší šířce obnoví. Stávající Fagus sylvatica při vstupní cestě bude podsazen půdopokryvnými trvalkami. Stromové patro doplní dalších 7 listnatých dřevin (Javor, Muchovník, Lípy).

Celkové uznatelné náklady : 2 228 000 Kč - rozpočet 3/2022

Dotace MŽP ČR : 1 744 845,15 Kč

Stav projektu : Přidělena dotace, příprava zadávacího řízení.

Dokumentace

název dokumentupřidáno

A-PRUVODNI ZPRAVA.pdf
[ a-pruvodni-zprava.pdf ] [PDF, 155 kB]

24.01.2023

B-SOUHRNA TECHNICKA ZPRÁVA.pdf
[ b-souhrna-technicka-zprava.pdf ] [PDF, 351 kB]

24.01.2023

situace-HN-SO08-DPS-22_03_08 C3-KOORDINAČNÍ SITUACE.pdf
[ situace-hn-so08-dps-22_03_08-c3-koordinacni-situace.pdf ] [PDF, 227 kB]

24.01.2023

_Rozhodnutí ministra SO 08.pdf
[ _rozhodnuti-ministra-so-08.pdf ] [PDF, 776 kB]

24.01.2023