Horní Maršov - Projekty

Přechod a parkoviště Kopeček.

Představení a základní informace projektu

Horní Maršov- chodník a přechod Na Kopečku, II/296 - Novostavba chodníku a přechodu

    Navrhovaná stavba je v celém rozsahu novostavbou. Stavba začíná napojením na schodiště na příchodu z oblasti ul. Za Vodou. Trasa chodníku pokračuje ke kom. II/296. Zde se napojuje tvarem T na souběh s kom. II/296. Vpravo trasa končí zakončením, který navádí pěší na zelený pás podél komunikace. Vlevo trasa chodníku pokračuje podél komunikace na začátek stávajícího parkoviště, Zde se trasa odklání vlevo a kopíruje okraj parkoviště až do místa navrhovaného přechodu. Zde trasa chodníku končí rozšířenou plochou nástupu na nově navržený přechod pro pěší. Přechod je navržen dle ČSN 73 6110, čl. 10.1.3.3. Přechod je na druhé straně komunikace napojen na stávající chodník šířky 2,33m. Zde se provede snížení obruby na 2cm nad hranou vozovky a navazující úpravy dláždění.

Celkové náklady na realizaci : 2 570 000 Kč - rozpočet z  r. 2022

Potenciální dotace :  1 353 000 Kč 

Stav projektu :  Vydáno SP, přidělena dotace, zadáno výběrové řízení. 

Dokumentace

název dokumentupřidáno

A PZ.pdf
[ a-pz.pdf ] [PDF, 30 kB]

25.01.2023

B STZ.pdf
[ b-stz.pdf ] [PDF, 120 kB]

25.01.2023

C1 SV DPS.pdf
[ c1-sv-dps.pdf ] [PDF, 141 kB]

25.01.2023

C2 koor sit DPS.pdf
[ c2-koor-sit-dps.pdf ] [PDF, 319 kB]

25.01.2023

D2.3_-_Situace_osvetleni VO.pdf
[ d2-3_-_situace_osvetleni-vo.pdf ] [PDF, 423 kB]

25.01.2023