Horní Maršov - Projekty

Památník padlých 1. sv. válka

Představení a základní informace projektu

Obnova památníku na parcele č. 101/5

Projekt řeší celkovou rekonstrukci pietního místa památky obyvatel Horního Maršova, kteří zahynuli v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu – v průběhu První světové války. Památník obětem se nachází na parcele 101/5, která je ve vlastnictví obce Horní Maršov. Památník není na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Památník je v současné době ve zcela dezolátním stavu a vyžaduje zásadní rekonstrukci.

                Památník byl odhalen roku 10. června 1934 a je dílem sochaře Blenka z Žacléře. Je zhotoven kompletně z železobetonu s teraco povrchovou úpravou imitující mramor, původně broušený povrch.

Památník je koncipován jako kombinace vertikálního prvku a parapetní stěny v přední části, na které byly čtyři pamětní desky 71 obětem války. Propojení těchto dvou částí je podestou s třístupňovými schodišti z bočních stran.

Vertikála je tvořena stylobatem s reliéfem hlavy v přilbě a plastickým nápisem:

 „1914-1918“, podstavec je ukončen nízkou římsou. Tělo je tvořeno čtveřicí sloupů, které jsou ukončené plochou hlavicí a je završena koulí.

Přední část je tvořena parapetní zídkou s čtvercovými sloupy po stranách. Sloupy jsou ukončené otevřenými květináči. Na zídce je plastickou listovou girlandou ohraničena plocha, kde se původně nacházely čtyři desky se jmény padlých. Prvek s nápisem dedikace památníku „DIESER STEIN IST DEUTCHEN VOLKES DANK“, který poprsnici nahoře ukončoval, se nedochoval.

Vzadu je památník ukončen nízkým květináčem podél celé šířky,

                Návrh řeší kompletní rekonstrukci památníku, včetně vhodné tvarové úpravy některých částí, tak aby byla zajištěna větší odolnost proti povětrnostním vlivům. Úprava provedení podesty, oproti stávajícímu stavu, přinese lepší prostorovou prezentaci památníku, kdy od doby jeho odhalení došlo ke změně vzhledu okolí. Výška památníku není dotčena.

Stávající torzo památníku bude kompletně demontováno a bude provedeno nově z tradičního lokálního materiálu – pískovce. Veškeré plastické dekorativní prvky budou sochařsky přeneseny do pískovce.  Pamětní desky budou provedeny z černé žuly s vyrytými jmény padlých občanů Horního Maršova, kdy seznam se podařilo v celém rozsahu obnovit  (dle podkladů pana RNDr.Pavla Klimeše).

Celkové náklady na realizaci : 1 300 000 - hrubý rozpočet z  r. 2022

Potenciální dotace :

Stav projektu :  zpracován projekt obnovy. Žádost o dotaci na min. obrany 2019, 2021, 2022 - neúspěšně (preference 2.sv. války a hrobů).

Dokumentace

název dokumentupřidáno

autorský návrh.pdf
[ autorsky-navrh.pdf ] [PDF, 455 kB]

27.01.2023