Horní Maršov - Projekty

ZŠ Horní Maršov - zajištění bezbariérovosti a úpravy učeben

Představení a základní informace projektu

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011142

Hlavním cílem projektu je provést rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.). Hlavní aktivitou projektu jsou stavební úpravy, spočívající ve výměně stávajícího výtahu a zajištění bezbariérového vstupu do školy.
Zároveň dojde v rámci stavebních úprav k modernizaci stávající učebny chemie, ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencí (v tomto případě přírodní vědy). Dalším cílem projektu je pořízení vybavení budov a učeben. V rámci této hlavní aktivity dojde k vybavení stávající učebny cizích jazyků. Učebna bude nově vybavena potřebným ovládacím pultem s odpovídajícím SW vybavením, odolnými sluchátky, PC s potřebnými komponenty, propojovacími a prodlužovacími kabely. Cílem aktivity je opět zvýšení budoucího uplatnění žáků na trhu práce v klíčové kompetenci (v tomto případě komunikace v cizích jazycích).

Celkové náklady projektu :  2 227 312 Kč

Celkové uznatelné náklady : 1 570 000 Kč 

Výše podpory :                        1 491 500 Kč

Realizace : do  30.9.2021

Dokumentace

název dokumentupřidáno

!_Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 117D03O002074 2020-2 EP6.PDF.pdf
[ _rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace-zmena-117d03o002074-2020-2-ep6.pdf ] [PDF, 228 kB]

18.02.2021

_Studie_proveditelnosti_ZS HM_DOPLNENA.pdf
[ _studie_proveditelnosti_zs-hm_doplnena.pdf ] [PDF, 663 kB]

18.02.2021

Závěrečná zpráva o realizaci.pdf
[ zaverecna-zprava-o-realizaci.pdf ] [PDF, 141 kB]

12.01.2022