Horní Maršov - Projekty

SARA - Sportovní a rekreační areál.

Představení a základní informace projektu

Předmětem tohoto projektu je plánovaná rekonstrukce a modernizace veřejného předprostoru školy v obci Horní Maršov na místě stávajících nevyhovujících sportovních ploch.

     Ve sportovním areálu vznikne multifunkční hřiště 50x25m s atletickým oválem d.200m a s treningovou dráhou pro potřeby dobrovolných hasičů d.100m. Plochy stávajících hřišť jsou již za hranicí životnosti, jejich plochy s původně antukovým a asfaltovým povrchem jsou zarostlé travou a bujícím plevelem a nelze je již používat.

     V prostoru areálu je navržena kompletní rekonstrukce stávající atletické dráhy d.200m s dvěma drahami na oválu i sprint. rovince, umožňující běh na 60m.V předstartovním prostoru je umístěn sektor pro skok daleký s doskočištěm.Podél sprinterské rovinky je navržena překážková dráha pro výcvik hasičů.Povrch atletické  dráhy a rozběhu pro skok daleký se navrhuje umělý,vodopropustný, ze stříkaného polyuretanu,celkové tl.13mm.Uprostřed atletického oválu se navrhuje umístit víceúčelové hřiště pro házenou,malou kopanou,volejbal, basketbal,florbal  a tenis o celkovém rozměru 50x25m.Hřiště bude oploceno bezúdržbovým plotem z drátových panelů žárově pozinkovaných s plastovým povlakem,zakotvených do profilovaných sloupků se stejnou povrchovou úpravou.Ve spodní části oplocení je osazen dřevěný mantinel ze 3 řad fošen.Celková výška oplocení za brankami je 4m,na podélných stranách 2,2m.Finální povrch víceúčelového hřiště je navržen z umělého vodopropustného trávníku II.generace tl.18 mm,vyplněného křemičitým pískem.Podkladní vrstvy atlet.dráhy i víceúčelového hřiště tvoří  kamenivo různých frakcí,ukončené dvěma vrstvami drenážního asfaltu(3+3cm). Na odkryté pláni bude provedena obvodová drenáž atlet.dráhy a navazující podélná  pera drenáží víceúčelového hřiště.Drenážní systém je sveden do 2 vsakovacích galerií s koši vyplněnými  štěrkem.Podél vnitřního okraje atletické dráhy je  osazen obvodový plastový žlábek s mřížkou,odvádějící přívalovou srážkovou vodu z prostoru dráhy a  vnitřního hřiště a určujícího zároveň přesnou délku atlet.dráhy dle výpočtu,uvedeného na konci zprávy.Po vnějším obvodu atlet.dráhy a podél rozběhu skoku dalekého je osazen nový betonový obrubník.Překážková dráha na východní straně má šířku 2m,délku 100m  a  mlatový povrch.V severním sektoru mezi dráhou a hřištěm je navržen prostor pro umístění parkourových konstrukcí  pro mládež.Povrch tohoto sektoru je navržen z vodopropustného válcovaného  polyuretanu EPDM,tl.13mm, na podkladních vrstvách z kameniva a drenážního asfaltu.Stejný typ povrchu je ještě navržen za severním obrubníkem atlet.dráhy.V jižním sektoru je umístěna plocha pro skateboardové překážky,oddělená od atlet.dráhy oplocením v.1m.Povrch skateboardového sektoru tvoří drátkovaný beton tl.13cm,vyztužený kari sítí.Podklad je ze štěrkových vrstev různých frakcí.Za jižním obrubníkem atlet.dráhy je zbytková plocha s mlatovým povrchem.

Celkové náklady na realizaci : 22 400 000,- Kč z toho 14 mil. Kč samotné hřiště - hrubý rozpočet z  r. 2022

Potenciální dotace :  50 % uznatelných nákladů ( do max. výše 5  mil. Kč ). 

Stav projektu :  zpracována DSP, provedna revize č.1 projektu, vydáno SP, zahájena příprava prováděcí dokumentace. 

Dokumentace

název dokumentupřidáno

A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA-HM-19_03_04.DOC
[ a-pruvodni-zprava-hm-19_03_04.doc ] [DOC, 52 kB]

25.01.2023

B.-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA-HM-19_03_31.docx
[ b-souhrnna-technicka-zprava-hm-19_03_31.docx ] [DOCX, 52 kB]

25.01.2023

C3-situace-HM-DSP-19_03_28.pdf
[ c3-situace-hm-dsp-19_03_28.pdf ] [PDF, 2.6 MB]

25.01.2023

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr.pdf
[ nabidkovy-rozpocet-s-vykazem-vymer.pdf ] [PDF, 102 kB]

25.01.2023