Horní Maršov - Projekty

Rekreační zóna - Parčík jako součást rekreační zóny.

Představení a základní informace projektu

Krajinářské úpravy rekreační zóny v Horním Maršově - Parčík jako součást rekreační zóny. (Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a Ministerstva životního prostředí ČR - Program zeleň do měst a jejich okolí.)

Projekt sadových úprav rekreační zóny v Horním Maršově  ( Celkové náklady dle SOD: 459 942 ,- Kč z toho podpora SFŽP : 347 577,- Kč).

 1.0. Náplň rekreační zóny

 Cílem návrhu je vytvořit v Horním Maršově pobytový prostor pro obyvatele a návštěvníky Maršova všech věkových kategorií, jako místa setkání a aktivního odpočinku, doplněný o společenské hry. Zvolený prostor se nachází v centrální klidové části obce, v sousedství areálu ZŠ, kde se též nachází MŠ, mateřské centrum Hrošík a středisko ekologické výchovy SEVER. Prostor bude využíván pro každodenní setkávání obyvatel a dále při kulturních, výchovných a společenských akcích, pořádaných obcí, školou či střediskem SEVER.

 2.0. Prostorové řešení rekreační zóny - parčíku

 Řešený prostor je pojat jako obecní parčík s okrasnými výsadbami stromů, keřů, trvalek, kvalitním pobytovým trávníkem, mlatovými plochami s lavičkami, odpadkovým košem,  infopanelem s pravidly venkovních her a samotnými hracími prvky pro společenské hry          ( šachy, dáma, člověče nezlob se, plochy pro hru kuličky, skákací panák, hod kroužky ). Kompozice je jasně vymezena obvodovými výsadbami keřů, vybíhajícími v lalocích do celistvé travnaté plochy. Laloky opticky člení parčík do dílčích zákoutí s možností posezení pro více skupin návštěvníků. Laloky jsou doplněny o vzrostlé dřeviny a výsadby trvalek. Hlavní travnatá plocha je celistvá, dobře kositelná jedním typem mechanizace.

 3.0. Charakter výsadeb

 Navržené dřeviny a trvalky jsou odolné vůči zdejšímu klimatu. Jedná se především o osvědčené domácí dřeviny, poskytující jedlé plody pro ptactvo. Výsadby keřů a trvalek jsou navrženy jako půdopokryvné, s minimální náročností na údržbu. Keře jsou okrasné svou texturou, strukturou, květem, dobou rašení i podzimním zbarvením listů. Tvoří optickou obvodovou kulisu parčíku a významně se podílí na mikroklimatu prostoru ( odclonění větru ). Vzrostlé dřeviny prostorově člení plochu, vnáší do ní dynamiku a poskytují stín.

 4.0. Společenské hry pro všechny věkové kategorie

 Jednotlivá zákoutí parčíku jsou doplněna o prvky společenských her, jakou jsou šachy, dáma, člověče nezlob se, plochy pro hru v kuličky, skákací panák, hra hod kroužky. Hry jsou určeny pro klidnou zábavu všech věkových kategorií, podporující společenské a přátelské vazby.

 4.1. Menhirový kruh – vzpomínka na Kelty

 Dominantou parčíku je “ Menhirový kruh “ ( viz. výkres 5A4 ). Jedná se o elipčitou plochu, vymezenou ocelovou pásnicí, kotvenou na přivařené roxory, usazenými v úrovni terénu trávníku. Povrch menhirového kruhu je proveden z minerálního betonu pro pochozí provoz. Uvnitř této elipsy jsou uloženy místní říční valouny s  průměrem 70 cm, tvořící kruh. Budou mírně zapuštěny do kačírku, aby vyčnívaly nad kačírkem zhruba 30 až 40 cm, což odpovídá sedací výšce. Čtyři největší, jsou rozmístěny dle světových stran a každý reprezentuje jeden z “ Živlů “. Východ odpovídá živlu “ OHEŇ “, jih odpovídá živlu “ ZEM “, západ živlu “ VODA “ a sever živlu “ VZDUCH “. Tyto čtyři valouny, budou doplněny o malbu, stylizující daný živel. Ve středu bude umístěn “ MENHIR “ ( protáhlý valoun, usazený na výšku ). Tento kámen bude pomalován při slavnostním otevření parčíku a na jeho kresbě se budou podílet všichni přítomní. Kámen pak bude domalován autorkou projektu ( viz. foto ). Zbylé valouny budou rozmístěny pravidelně v kruhu. Každý valoun bude doplněn o akátový kůl o průměru 10 až 12 cm, s maximální výškou 120 cm nad terénem. Valouny budou sloužit pro posezení, jako balanční prvek pro rozvoj dětské motoriky, umělecký prvek. Zapuštěné kůly budou opěrným prvkem pro balanční hry dětí a současně prvkem hry “ Kroužky“.

 4.2. Kuličky

 Parčík je doplněn o dvě plochy s povrchem z minerálního betonu a hrací jamkou pro kuličky. Každé hrací pole je doplněno o háčky na odložení oblečení či školních brašen při hře.

 4.3. Člověče nezlob se!

 Hrací plocha je vytvořena z velkoformátových dlaždic, usazených do štěrkového lože, zapuštěných v trávníku. Velikost dlaždic je 300*300*60 mm, v barvě černé a červené.

 4.4. Dáma, šachy

 Hrací plocha z dlažby 200*200*60, v barvě černé a červené, vymezené pásnicí, je zakomponována do plochy z minerálního betonu, doplněná o dvě lavičky.

 4.5. Skákací panák

 Určen pro nejmenší. Proveden z velkoformátové dlažby 400*400*40, v barvě černé a červené. Dlaždice jsou uloženy do štěrkového lože, zapuštěné do trávníku v nulové úrovni pro snadné kosení.

 5.0. Mobiliář

 Součástí návrhu je umístění mobiliáře na plochách z minerálního betonu, který usnadňuje údržbu ploch kolem laviček, především však využívání parčíku v jarním období, kdy jsou trávní plochy rozbahněné. Plochy minerálního betonu by měly být vyspádované do trávníku s příčným sklonem minimálně 2%. Přechod ploch minerálního betonu do trávníku je ve stejné výškové úrovni pro snadné kosení. Plochy betonu jsou vymezeny ocelovou pásnicí, kotvenou na přivařené roxory. Skladba minerálního betonu je specifikována ve výkresu 6A4. Materiál na plochy minerálního betonu doporučuji z místního lomu v Albeřicích. V projektu navrhuji dřevěný mobiliář z akátu, z jádrového dřeva, minimálně rok sušeného na volném vzduchu

Dokumentace

název dokumentupřidáno

Realizacni dokumentace.zip
[ realizacni-dokumentace.zip ] [ZIP, 6.02 MB]

13.07.2015

Smlouva SFZP.pdf
[ smlouva-sfzp.pdf ] [PDF, 3.94 MB]

13.07.2015

SOD realizace.pdf
[ sod-realizace.pdf ] [PDF, 7.36 MB]

13.07.2015

Parčík předávací protokol.pdf
[ parcik-predavaci-protokol.pdf ] [PDF, 1.02 MB]

30.11.2015

Závěrečná zpráva o dokončení realizace krajinářských úprav rekreační zóny v.pdf
[ zaverecna-zprava-o-dokonceni-realizace-krajinarskych-uprav.pdf ] [PDF, 2.07 MB]

30.11.2015