Horní Maršov - Projekty

Místo setkávání a odpočinku - Horní Maršov.

Představení a základní informace projektu

Ministerstvo životního prostředí ČR - 5.5. Podpora obcí v národních parcích.

 

 Při přesunutí autobusové zastávky  o 25 m ve směru na Trutnov došlo k úpravě chodníků (asfaltový povrch) a vytvoření nového přechodu pro chodce. Původní dřevěná konstrukce zastávky zůstala zachována a dostala novou náplň – prostor pro posezení a možnost odpočinku při čtení knih. Z tohoto záměru došlo k vytvoření provizorní jednoduché knihovny a označení – grafiky s nápisem: „KnihBudka – Můžeš si mě půjčit, odnést, vyměnit“. Možnost posezení a odpočinku je v současné podobě nedostačující, prázdné ploše mezi oběma zastávkami dominuje neupravený hliněný povrch, na opěrné zdi při západní straně pozemku jsou instalovány dosluhující vývěsní skříňky.

         Zadáním pro řešení nově vzniklého objektu bylo vytvoření příjemného prostředí pro posezení  a odpočinek, spojený s možností přečtení knihy v prostoru bývalé autobusové zastávky. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření  příjemného zákoutí při autobusové zastávce MHD Horní Maršov – Most ve směru na Trutnov. Návštěvníci zde mohou posedět, odpočinout si, dozvědět se o obci a jejím okolí a přečíst či zapůjčit knihu (nebo ji vyměnit za jinou).

   Objekt bude jako traumatický bod součásti traumatického plánu Krkonoš. Na vnitřní plochy objektu knihbudky a samostatných objektů budou umisťeny informační panely obce Horní Maršov a Správy Krkonošského národního parku. V regálech budou umístěny volně přístupné informační materiály obce, KRNAP a SEVER. 

Cílem projektu je vytvoření nového a zajímavého prvku, kde budou moci návštěvníci aktivně využít čas strávený čekáním na příjezd autobusu, dále možnost pohodlného posezení, ochrana před nepřízní počasí (stavba navržena pro bezbariérový přístup), infotabule - souhrn informací o Horním Maršově a jeho okolí, osvětlení ve večerních hodinách (také přes noc – místo by mělo být možno využívat nepřetržitě a osvětlením celého prostoru by se mělo mimojiné předejít vandalismu).

 

Realizace projektu: červen 2023 – říjen 2024 při nákladech  XXXXXXXX Kč

Celkové způsobilé náklady :  2 400 979,31 Kč

Dotace MŽP ČR :      2 040 832,41 Kč       

Stav projektu : Přidělena dotace, příprava zadávacího řízení.            

Dokumentace

název dokumentupřidáno

MÍSTO SETKÁVÁNÍ A ODPOČINKU HM_VÝKRESY DSP.pdf
[ misto-setkavani-a-odpocinku-hm_vykresy-dsp.pdf ] [PDF, 10.04 MB]

29.06.2020

_Stavební povolení - místo setkání.pdf
[ _stavebni-povoleni-misto-setkani.pdf ] [PDF, 222 kB]

29.06.2020

_Prodloužení SP.pdf
[ _prodlouzeni-sp.pdf ] [PDF, 138 kB]

19.01.2023

_Rozhodnuti ministra_HM MSAO.PDF
[ _rozhodnuti-ministra_hm-msao.pdf ] [PDF, 787 kB]

19.01.2023