Horní Maršov - Projekty

ZŠ Horní Maršov - úprava počítačové učebny a cvičné kuchyňky

Představení a základní informace projektu

11703 - Integrovaný regionální operační program

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory). Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nového vybavení do počítačové učebny a cvičné kuchyňky. Cíl projektu plně koresponduje se specifickým cílem IROP: SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality výuky s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Obě učebny nemají ve vstupu práh a disponují bezbariérovým vchodem.

 

Celkové náklady projektu :  1 000 000 Kč

Celkové uznatelné náklady : 886 737 Kč 

Výše podpory :                        842 400 Kč

Realizace : do  30.12.2021

Dokumentace

název dokumentupřidáno

_Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O001949 2020-1 EP3.pdf
[ _rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace-117d03o001949-2020-1-ep3.pdf ] [PDF, 227 kB]

18.02.2021

P05_studie_proveditelnosti_ZS HM II_doplneni_20190128.pdf
[ p05_studie_proveditelnosti_zs-hm-ii_doplneni_20190128.pdf ] [PDF, 578 kB]

18.02.2021