Horní Maršov - Projekty

Venkovní učebna - ZŠ Horní Maršov.

Představení a základní informace projektu

Novostavba venkovní učebny bude sloužit k výuce v exteriéru.

Návrh zahrnuje úpravu severní části předpolí školní budovy. Stávající altán se odstraní a nahradí jej nová venkovní učebna - čtvercová dřevostavba se zelenou střechou o výměře cca 38 m2 metrů. V jejím okolí vznikne mlatová plocha s pracovními a hracími stolky, na kterou naváže dřevěná lehací paluba tvaru čtrvrtkruhu o výměře 50 m2. Dlážděnou komunikaci podél objektu mateřského centra nahradí užší mlatová cesta. Zpevněná plocha před hlavním vchodem do školy se zmenší, na místo odstraněné zámkové dlažby tu bude zatravněný rostlý terén.Travnatá plocha zůstane v co největší možné míře zachována, v místech dotčených stavbou bude trávník nově založen. Volný prostor doplní domácí listnaté dřevin (habry a lípa), které pohledově navážou na krkonošské lesy východně od školy, zachována zůstává bříza. V mlatové ploše se vysadí hlohy slívolisté, které sice nejsou přirozenou součástí vegetace této lokality, ale snáší výsadbu ve zpevněných plochách. Stávající obrubníky se vymění, rostlý terén se při okrajích sníží na úroveň dlážděných ploch, aby zpevněné plochy plynule přecházely v plochy travnaté.

 

Celkové uznatelné náklady : 5 500 000 Kč - rozpočet 2022

Dotace IROP :  4 950 000 Kč (max.)

Stav projektu : Podána akceptovaná žádost o dotaci. Probíhá posuzování přijatelnosti.

Dokumentace

název dokumentupřidáno

UCEBNA-HM-DPS-22_03-REVIZE-01-C3-SITUACE.pdf
[ ucebna-hm-dps-22_03-revize-01-c3-situace.pdf ] [PDF, 300 kB]

25.01.2023

TZ-Venkovní učebna.pdf
[ tz-venkovni-ucebna.pdf ] [PDF, 137 kB]

25.01.2023

Výkresová_dokumentace.pdf
[ vykresova_dokumentace.pdf ] [PDF, 1.26 MB]

25.01.2023

UCEBNA-HM-DPS_SADOVKY_22_03_22.pdf
[ ucebna-hm-dps_sadovky_22_03_22.pdf ] [PDF, 261 kB]

25.01.2023