Horní Maršov - Projekty

Bertholdovo náměstí.

Představení a základní informace projektu

KOMPLEXNÍ OBNOVA BERTHOLDOVA NÁMĚSTÍ

Řešené území zahrnuje celou plochu Bertholdova náměstí, ohraničenou uliční frontou okolních budov, a dále prostorově navazující části ulic Czerninské a Lysečinské.

Celková plocha řešeného území je 3715 m2.

Cílem návrhu Obnovy Bertholdova náměstí je vytvoření prostoru, který bude odpovídat významu a provozu hlavního veřejného prostranství obce. Stávající hodnotné architektonické prvky a prvky zeleně budu zachovány a doplněny o povrchy, prvky zeleně a mobiliáře, které dotvoří městský a pobytový charakter náměstí. Dojde k úpravě dopravního řešení ve formě zklidnění komunikací a upřednostnění pěšího pohybu se zachováním potřebné dopravní obslužnosti.

Koncepce projektu : 

1/ Zklidnění dopravy, zachování dopravní obslužnosti, preference bezmotorové dopravy

Umožnit příjezd a parkování obyvatel a návštěvníků na vymezených plochách náměstí, regulovat dopravu v pobytové části náměstí formou zvýšení pojížděných komunikací na úroveň chodníku, vhodným trasováním jízdních pruhů, úpravou dopravního režimu a volbou povrchů.

2/ Zachovat stávající principy náměstí a podpořit je doplněním městotvorných prvků

Potvrzení stávající kompozice náměstí a jeho rozdělení na severní část s převažujícím dopravně provozním charakterem a jižní část s převažujícím pobytovým a reprezentativním charakterem, při zachování jednotného charakteru náměstí.

Celkové realizační náklady : xxxxxxxxxx 

Stav projektu : Zadáno vypracování projektu pro územní a stavební řízení.

Dokumentace

název dokumentupřidáno

B.I ARCHITEKTONICKA_SITUACE_a2_500.pdf
[ b-i-architektonicka_situace_a2_500.pdf ] [PDF, 8.28 MB]

24.01.2023

B.II KOORDINACNI_SITUACE_a2_500.pdf
[ b-ii-koordinacni_situace_a2_500.pdf ] [PDF, 748 kB]

24.01.2023

B.III_NADHLEDOVA PERSPEKTIVA 1.pdf
[ b-iii_nadhledova-perspektiva-1.pdf ] [PDF, 2.36 MB]

24.01.2023

B.IV_NADHLEDOVA PERSPEKTIVA 2.pdf
[ b-iv_nadhledova-perspektiva-2.pdf ] [PDF, 3.15 MB]

24.01.2023

B.V_ PERSPEKTIVA_Z_POHLEDU_CHODCE.pdf
[ b-v_-perspektiva_z_pohledu_chodce.pdf ] [PDF, 2.73 MB]

24.01.2023

B.III-B.IV VIZUALIZACE.pdf
[ b-iii-b-iv-vizualizace.pdf ] [PDF, 7.72 MB]

24.01.2023

2202_AS_HORNÍ MARŠOV_NAMESTI_TXT.pdf
[ 2202_as_horni-marsov_namesti_txt.pdf ] [PDF, 1.37 MB]

24.01.2023