Horní Maršov - Projekty

Kamenná fontána na náměstí.

Představení a základní informace projektu

Fontána byla zhotovena v roce 1906 profesory a studenty Sochařsko-kamenické školy v Hořicích. Pro výrobu byl použit jemnozrnný hořický pískovec. Spodní bazén fontány je betonový. Celková výška fontány je cca 750 cm.

Bližší informace o kulturní památce:

Fontána se nachází před hlavním vstupem do budovy Obecního úřadu v Horním Maršově.

Uprostřed kruhové nádrže s oblou obrubou v půdorysném tvaru kružby čtyřlístku, monumentální fontána, tvořena mísou se čtyřmi chrliči ve tvaru lvích hlav, na podstavci složeném ze čtyřboké podnože a čtyř velkých volut. V ose kruhové mísy na podstavci, kanelovaný válcový sloup s bohatou korintskou hlavicí, se dvěma delfíny a dvěma mušlemi při patě. Vrcholová socha ženy, alegorie Spravedlnosti, s knížecí korunou v suknici a v brnění se štítem zdobeným erbem Maršova v levé ruce a ratolestí v ruce pravé.

Rozměry:

výška celková od paty po vrchol cca 770 cm

výška kvádrového soklu 80 cm, šíře 163 x 163 cm

výška členěného dílu podstavce 74 cm

výška dílu s volutami 130 cm

výška mísy s chrliči 55 cm, průměr 200 cm

výška sloupu kanelovaného s patkou 200 cm

výška hlavice korintské 55 cm

výška delfína 132 cm

výška sochy cca 180 cm

Restaurování kamenných částí fontány

-          rozšířený restaurátorský průzkum

-          povrchové čištění kamene, odstranění uvolněné a nefunkční výplně spár

-          zeslabení černých krust, odsolovací zábaly

-          lokální konsolidace narušených částí kamene, hloubková (vakuová  konsolidace dříku sloupu)

-          doplnění chybějící modelace umělým kamenem, míra doplnění bude konzultována se zástupcem NPÚ

-          lokální, opticky scelující barevná retuš

-          osazení demontovaných částí fontány (socha Spravedlnosti, hlavice, sloup, patka s delfíny)

-          vyplnění spár spárovací maltou

-          povrchová hydrofobizace kamene

-          instalace olověného plechu na dno mísy s chrliči

Oprava spodní nádrže fontány

-          Celková demontáž a restaurování kamenných částí obruby

-          Zhotovení nového betonového základu, na provedení betonářských prací bude proveden projekt dodavatelskou firmou

-          Osazení kamenné obruby na nový betonový základ, instalace kotevních prvků mezi jednotlivé díly obruby

Provedení vodoinstalace fontány

Restaurováno v letech 2012-2014 při celkových nákladech 860 tis. Kč.  

Příspěvek ve výši 390 tis. Kč poskytnulo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu :

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

 

Dokumentace

název dokumentupřidáno

fontána-horní maršov 2012.pdf
[ fontana-horni-marsov-2012.pdf ] [PDF, 15.74 MB]

16.10.2015

Restaurátorská zpráva 2.etapa 2013.pdf
[ restauratorska-zprava-2-etapa-2013.pdf ] [PDF, 8.16 MB]

16.10.2015

zpráva - oprava spodní nádrže.pdf
[ zprava-oprava-spodni-nadrze.pdf ] [PDF, 7.11 MB]

16.10.2015

zpráva - rekonstrukce kanelovaného sloupu.pdf
[ zprava-rekonstrukce-kanelovaneho-sloupu.pdf ] [PDF, 1.14 MB]

16.10.2015

fotodokumentace.pdf
[ fotodokumentace.pdf ] [PDF, 10.93 MB]

16.10.2015