Horní Maršov - Projekty

Chodník Temný Důl.

Představení a základní informace projektu

Účel stavby: Bezpečnost pěších podél kom. II/296

Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení):

IO 01 – chodník:

Celková délka novostavby chodníků je 897,1m, z toho je 504,1m v první etapě (větev „A“ dl. 246,09m, větev „B“ je dl. 36,40 m, větev „C“ je dl.196,89m a větev E je dl. 24,7m) a 393m v druhé etapě (větev D). Součástí druhé etapy bude i parkoviště podélného stání s kapacitou 21+1 invalidní stání a záliv na autobusové zastávce v Temném Dole. Celá stavba, včetně zastávky autobusu je navržena v bezbariérovém standartu.

IO 02 – kanalizace :

Kanalizace je navržena podél větve „D“ chodníku. Délka navržené kanalizace Dn 300 je 333,7m. Trasa je navržena s ohledem na existující inž. sítě a jejich ochranná pásma. Na trase je navrženo 12 ks lomových a revizních šachet + 1 šachta spadišťová. Spadišťová šachta je navržena v koncové části stoky před vyústěním do řeky Úpy. Koncová část je vedena v komplikovaném území, z hlediska geologického, tak i výškového. V místě se nachází dva vodovodní řady nadřazené vodovodní sítě ve správě střediska VaK Mladé Buky (místní zásobní řad Dn 100) a ve správě VaK Trutnov ( řad Trutnov – Pec pod Sněžkou Dn 400). 

Celkové náklady na realizaci : Etapa I - 2 617 000 Kč - hrubý rozpočet z  r. 2020  / Etapa II - 8 170 000 Kč - hrubý rozpočet z r. 2020

Při realizaci I.etapy nutno provést výměnu VO včetně vodičů.

Potenciální dotace :  85 % uznatelných nákladů (bez přechodu v I etapě a bez kanalizace a parkování v II. etapě - cca 2 mil. na etapu). 

Stav projektu :  zpracována DSP, snaha o majetkové souhlasy. 

Dokumentace

název dokumentupřidáno

C1 2 Koor Sit Chodnik Iet.pdf
[ c1-2-koor-sit-chodnik-iet.pdf ] [PDF, 1.39 MB]

25.01.2023

C2 2 Koor Sit-Chodnik IIet.pdf
[ c2-2-koor-sit-chodnik-iiet.pdf ] [PDF, 976 kB]

25.01.2023

A PZ.docx
[ a-pz.docx ] [DOCX, 28 kB]

25.01.2023

B STZ.docx
[ b-stz.docx ] [DOCX, 56 kB]

25.01.2023

C1 SV.pdf
[ c1-sv.pdf ] [PDF, 180 kB]

25.01.2023