Horní Maršov - Projekty

JSDH Horní Maršov - pořízení DA

Představení a základní informace projektu

Výsledkem projektu bude pořízení dopravního automobilu ( dále jen DA, jehož primární úlohou bude evakuace osob, případně jejich zásobování při existenci rizik způsobených nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami, případně jejich zásobování při vzniku krizové situace.

Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti obyvatel v místě realizace projektu, včetně případných návštěvníků dané oblasti, zajištění a zvýšení připravenosti relevantních složek k řešení a řízení rizik a katastrof. Mezi hlavní cílové skupiny patří:
- obyvatelé ČR – obyvatelé a návštěvníci regionu
- orgány krizového řízení blízkých obcí a Královéhradeckého kraje a organizačních
složek státu,
- složky integrovaného záchranného systému.
Realizovaný projekt je plně v souladu se strategiemi vyšších řádů případně s dalšími klíčovými dokumenty. 

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov byla zřízena jako organizační složka Obce Horní Maršov. V rámci místní působnosti zasahuje na katastru obce Horní Maršov (s rozlohou cca 2847 ha) a na základě smlouvy o zřízení společné jednotky PO i na území města Janské Lázně (s rozlohou cca 1373 ha). Obě obce místní působnosti jsou velmi rozsáhlé, s obtížně přístupnými částmi a zasahují většinou svého území do horských partií našich nejvyšších hor České republiky Krkonoš. Zvláště území města Janské Lázně představuje velké a podceňované bezpečnostní riziko. Riziko je dáno jak polohou města, tak jeho specifickou funkcí lázní. Ve městě se léčí především pacienti s chorobami pohybového ústrojí a je zde tudíž velké množství imobilních osob. Obecně lze město označit jako místo s větším pohybem osob. V územní působnosti v I. stupni dále jednotka zasahuje v katastru měst a obcí Svoboda nad Úpou, Pec pod Sněžkou a Malá Úpa. Jednotka má 18 členů, zajišťuje nepřetržitou pohotovost, dlouhodobě vyjíždí  pravidelně do 5 minut od vyhlášení poplachu a díky kvalitnímu výcviku a v okolí bezkonkurenčnímu vybavení tvoří významný prvek bezpečnosti nejenom na území své obce, ale i celého regionu. 

 

Dokumentace

název dokumentupřidáno

_GŘ HZS_Rozhodnutí o poskytnutí dotace_Horní Maršov.pdf
[ _gr-hzs_rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace_horni-marsov.pdf ] [PDF, 172 kB]

29.06.2020

20RRD11-0011.pdf
[ 20rrd11-0011.pdf ] [PDF, 191 kB]

26.11.2020

KS_DA_KOBIT signed.pdf
[ ks_da_kobit-signed.pdf ] [PDF, 847 kB]

29.06.2020

Dodatek ke KS č. 1 finall signed.pdf
[ dodatek-ke-ks-c-1-finall-signed.pdf ] [PDF, 166 kB]

29.06.2020

TP_DA_Horní_Maršov_KHK_změna_1.pdf
[ tp_da_horni_marsov_khk_zmena_1.pdf ] [PDF, 393 kB]

29.06.2020

DA Vyúčtování KHK.pdf
[ da-vyuctovani-khk.pdf ] [PDF, 277 kB]

28.12.2021

Závěrečné vyhodnocení akce Horní Maršov.pdf
[ zaverecne-vyhodnoceni-akce-horni-marsov.pdf ] [PDF, 134 kB]

19.01.2023