Horní Maršov - Projekty

Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary - Horní Maršov

Představení a základní informace projektu

EHP-CZ06-OV-1-034-2014

Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary - Horní Maršov

Partner KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
Místní partner projektu Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora /  Roman Catholic Parish – Archdeanery Kutná Hora
Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně / Roman Catholic Parish of St. James in Brno 
Name of Norwegian Partner(s) KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
Name of Local Partner(s) Benedictine Archabbey of St. Adalbert and St. Margaret Roman Catholic Parish - Archdeanery of Kutná Hora Roman Catholic Parish by the Church of St. Jacob in Brno
Alokace projektu 12 705 000 CZK
Doba realizace projektu Datum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.11.2016
Project Allocation approximately 479 434 EUR
Project Duration Start date: 1st January 2015, End date: 30th April 2016

Účelem projektu je dokončení celkové stavební a restaurátorské rehabilitace kulturní památky hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, který společně s barokní farou, 400 let starou lípou, barokní sochou Sv. Jana Nepomuckého a s cennými náhrobky a hrobkou Aichelburgů tvoří významný památkový a krajinářský celek. Záchrana kostela započala v roce 2004. Na léta 2014 – 2016 je plánována finální fáze rekonstrukce, v rámci které se počítá s dokončením stavebních úprav a zrestaurování vnitřních částí kostela včetně podlah, vestavěných truhlářských výrobků a oltářních barokních plastik. Tímto bude završena celková rehabilitace kostela a bude umožněno jeho otevření veřejnosti jako významné památky s přidanou funkcí místního a regionálního kulturního a informačního centra pro Horní Maršov a východní Krkonoše. Kostel bude znovu plnit i religiózní a společenskou funkci (již dnes se v objektu omezeně kulturní akce pořádají). Bude tak zachráněna a plně obnovena nejstarší stojící zděná stavba v Krkonoších (1608), která se před zahájením rekonstrukce nacházela v kritickém havarijním stavu. Projekt je od počátku pojímán jako komplexní dílo, kterého cílem je kromě záchrany památky také jeho zpřístupnění veřejnosti s trvalou nabídkou kvalitních kulturních, společenských, vzdělávacích a informačních služeb. Vlastníkovi památky – obci Horní Maršov umožní prostřednictvím nabídky nových služeb plnohodnotné zapojení do kulturního dění v rámci krkonošského regionu a rozšíření vlastní občanské vybavenosti. Kostel tak nebude jenom „mrtvou“ expozicí, ale živým organizmem reflektujícím současné potřeby obce a regionu. Projekt realizuje obec Horní Maršov ve spolupráci s o.s. Hradní společnost Aichelburg. Na přípravě a realizaci rekonstrukce a restaurátorských prací se podílejí přední čeští restaurátoři a specialisté na problematiku statiky, vlhkosti a kondenzace vzduchu, zasolení zdí, sanace a konzervace dřevěných prvků a bezpečnostního zajištění objektu. Záchranu a rehabilitaci kostela významně finančně podpořilo MK ČR (program PZAD) a Královehradecký kraj. Další financování zajišťuje Obec Horní Maršov z vlastních prostředků a přispěvatelem byla také o.s. Hradní společnost Aichelburg.

The purpose of the project is to complete the total construction and renovation rehabilitation of the cultural monument of the cemetery church of the Assumption of the Virgin Mary in Horní Maršov, which together with baroque rectory, 400-year old linden tree, a baroque statue of St. John of Nepomuk and valuable gravestones and the tomb of Aichelburg forms an important historical monument and the whole landscape unit. The salvation of the church began in 2004. For the period 2014-2016 the final phase of reconstruction is planned, during which the completion of construction work and the restoration of inner parts of the church including floors, built-in joinery and Baroque altarpieces sculptures are envisaged. This will be the completion of the overall renovation of the church and it will be able to open it to the public as a major sight with the added feature of the local and regional cultural and information center for Horní Maršov and eastern part of Krkonoše. The church will again meet both religious and social functions (already now cultural events are organized in the building to the limited extent). Thus the oldest surviving brick structure in Krkonoše (1608) will be rescued and fully restored). Before the start of the reconstruction it was at a critical state of disrepair. The project is conceived from the beginning as a complex work with the aim to preserve the monument and to make it available to the public with a permanent offer of high quality cultural, social, educational and information services. The owner of the monument - the village of Horní Maršov – will thus have the opportunity by means of these new services to fully participate in cultural events within the Krkonoše region and expand its amenities. Therefore the church will become a living organism reflecting the current needs of the municipality and the region rather than a dead exhibition. The project is implemented by the municipality of Horní Maršov in cooperation with o.s. Hradní společnost Aichelburg. The preparation and implementation of reconstruction and restoration works were done with the participation of leading Czech restorers and specialists in the issues of static, moisture and condensation of air, salinity of walls, restoration and preservation of wooden elements and the security ensuring of the object. The rescue and rehabilitation of the church has been significantly financially supported by the Ministry of Culture (program PZAD) and the Hradec Kralove region. Additional funding is provided by the municipality of Horní Maršov from its own funds and also o.s. Hradní společnost Aichelburg has contributed to the project.

Aktuality

Článek v odborném tisku.

pá 07.10.2016 12:09 | FORUM pro konzervátory-restaurátory 2016

odborné recenzované periodikum

přílohapřidáno

Clanek HM komp.pdf
[ clanek-hm-komp.pdf ] [PDF, 8.44 MB]

07.10.2016

Pozvánka na zakončení projektu / Closing ceremony of the project.

út 14.06.2016 13:24 | EHP-CZ06-OV-1-034-2014

Pozvánka na zakončení projektu Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově / Closing ceremony of the project Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary

přílohapřidáno

HM_KOSTEL_POZVANKA_CZ_EN.pdf
[ hm_kostel_pozvanka_cz_en.pdf ] [PDF, 311 kB]

14.06.2016

Pozvánka na seminář. / INVITATION TO SEMINAR.

st 09.03.2016 15:39 | Církevní památky (téměř) bez bariér / Churches (Almost) Without Barriers

Seminář je součástí tří projektů podpořených grantem Norska, Lichtenštejnska a Islandu:
„Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO“
„Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově“
„Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense“

přílohapřidáno

Pozvanka na seminar Cirkevni pamatky temer bez barier.pdf
[ pozvanka-na-seminar-cirkevni-pamatky-temer-bez-barier.pdf ] [PDF, 634 kB]

09.03.2016

seminar-kh-october.ppt
[ seminar-kh-october.ppt ] [PPT, 3.73 MB]

14.06.2016

EEAG - prezenční listina seminář.pdf
[ eeag-prezencni-listina-seminar.pdf ] [PDF, 1.14 MB]

14.06.2016

Obnova kostela v TV a rozhlase / Project in TV, radio.

po 17.08.2015 09:09 | Odkazy na reportáže v médiích. / Links to reports on TV, radio etc.

Česká televize  UDÁLOSTI - ČAS 45:34      :  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100811

Český rozhlas Hradec Králové - ČAS 4:54  : http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3449818

 Česká televize Týden v regionech  - ČAS 15:35 :   http://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166979-tyden-v-regionech-praha/215411000390014-tyden-v-regionech/

Český rozhlas Hradec Králové - Host ve studiu :   http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3658086

Článek ve Veselém výletu / region newspaper article

st 01.07.2015 10:19 | Populární představení projektu / project introduction - popular form

Česká mutace článku / Czech only version - ZDE (léto 2015) :

Česká mutace článku / Czech only version - ZDE (léto 2016) :

Článek v Maršovském zpravodaji / local newspaper article

pá 26.06.2015 14:18 | Základní informace o projektu / basic project information

Článek na straně 4  zpravodaje / see page 4 ZDE : 

Výběrové řízení na restaurování oltáře / public contract - altar restoration

st 01.04.2015 12:00 | Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově – II. etapa (dokončení)

Plné znění výběrového řízení včetně smlouvy o dílo naleznete (link Czech only) ZDE :

Výběrové řízení na zhotovitele stavební části / public contract - interior

st 01.04.2015 12:00 | Obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově – II. etapa (dokončení)

Plné znění výběrového řízení včetně smlouvy o dílo naleznete (link Czech only) ZDE : 

Dokumentace

název dokumentupřidáno

Rozhodnuti o grantu - Decision on grant assignment (Czech only).pdf
[ rozhodnuti-o-grantu-decision-on-grant-assignment-czech-only.pdf ] [PDF, 2.4 MB]

26.06.2015

Popis projektu_zadost o grant final.pdf
[ popis-projektu_zadost-o-grant-final.pdf ] [PDF, 1.1 MB]

11.07.2015

Zmenove rozhodnuti o dotaci.pdf
[ zmenove-rozhodnuti-o-dotaci.pdf ] [PDF, 352 kB]

11.07.2015

Vesely vylet clanek.pdf
[ vesely-vylet-clanek.pdf ] [PDF, 1.62 MB]

11.07.2015

Zápis predani staveniste.pdf
[ zapis-predani-staveniste.pdf ] [PDF, 1.63 MB]

19.11.2015

Změnový právní akt II.pdf
[ zmenovy-pravni-akt-ii.pdf ] [PDF, 1.19 MB]

14.06.2016

Dokument_žádosti_o_grant_po_změně II.pdf
[ dokument_zadosti_o_grant_po_zmene-ii.pdf ] [PDF, 1.02 MB]

14.06.2016

2016-06-10 KOSTEL HARMONOGRAM.pdf
[ 2016-06-10-kostel-harmonogram.pdf ] [PDF, 281 kB]

14.06.2016

Kontrolní dny stavební část - supervision days interior.pdf
[ kontrolni-dny-stavebni-cast-supervision-days-interior.pdf ] [PDF, 16.05 MB]

28.06.2016

VeselyVylet leto 2016.pdf
[ veselyvylet-leto-2016.pdf ] [PDF, 894 kB]

14.07.2016

Kontrolní dny oltář - supervision days altar.pdf
[ kontrolni-dny-oltar-supervision-days-altar.pdf ] [PDF, 7.3 MB]

20.09.2016

EEAG Interiér - predavaci protokol.pdf
[ eeag-interier-predavaci-protokol.pdf ] [PDF, 862 kB]

20.09.2016

EEAG Oltář - predavaci protokol.pdf
[ eeag-oltar-predavaci-protokol.pdf ] [PDF, 247 kB]

20.09.2016

Dokument_žádosti_o_grant_po_změně_č._4.pdf
[ dokument_zadosti_o_grant_po_zmene_c-_4.pdf ] [PDF, 1.03 MB]

20.09.2016

Změnové_Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_č._3.pdf
[ zmenove_rozhodnuti_o_poskytnuti_dotace_c-_3.pdf ] [PDF, 577 kB]

20.09.2016

! Kostel - kolaudace.pdf
[ kostel-kolaudace.pdf ] [PDF, 911 kB]

05.10.2016